Warunki psychoterapii

Psychoterapia jest przeznaczona do pracy z bardziej złożonymi i głęboko zakorzenionymi trudnościami, które mogły narastać przez długi czas. Przewlekłe problemy, ze względu na ich złożoność i długotrwały charakter, zazwyczaj wymagają więcej czasu na ich rozwikłanie i przepracowanie.

Z tego powodu ludzie będąc w psychoterapii zwykle uczęszczają na sesje dwa lub trzy razy w tygodniu przez dłuższy czas. Spotkania częściej niż raz w tygodniu pomagają w utrzymaniu ciągłości opieki i pozwalają na bardziej dogłębne badanie problemów emocjonalnych. Ustanawianie regularnych spotkań jest ważne, aby ułatwić i nadać impet procesowi psychoterapeutycznemu. Większość ludzi uważa, że regularny kontakt zapewnia poczucie bezpieczeństwa i ciągłości podczas pracy nad trudnościami emocjonalnymi.

Przebieg psychoterapii

Staram się z jednakową uważnością słuchać wszystkiego co wnosisz na sesji, abyśmy mogli zbadać i spróbować zrozumieć mniej świadome aspekty twoich myśli, uczuć, zachowań, które mogą przyczyniać się do powstawania objawów i cierpienia, którego doświadczasz. Czasami mogę badać w jaki sposób doświadczasz trudności emocjonalnych, które napotykasz w psychoterapii w relacji ze mną. Mogę badać w jakim stopniu opowieść na temat innej osoby jest wyrazem uczuć do mnie w sytuacji tu i teraz. Pozwala nam to uzyskać dostęp z pierwszej ręki do obszaru konfliktu emocjonalnego i umożliwia pracę nad nim w bezpośredni sposób. Uzyskanie wglądu w naturę podstawowych konfliktów psychicznych może przynieść ulgę, a także otwiera możliwość zmiany nieprzydatnych wzorców, które wcześniej były powtarzane bez świadomości.

W psychoanalitycznym procesie psychoterapii możesz uzyskać wgląd w nieświadome źródła swoich problemów. Doświadczyć możliwości badania przeżywanych trudności w relacji psychoterapeutycznej. Nauczyć się rozpoznawać własne stany emocjonalne powstałe w reakcji na omawiane w trakcie sesji treści i relacje, jaka tworzy się między nami. Wspólnie omawiamy bieżące sytuacje starając się rozpoznać i uchwycić to, co nieświadome. 

Pacjent swobodnie relacjonuje swoje myśli, uczucia, skojarzenia i wspomnienia. Psychoterapeuta uwzględnia role nieświadomych motywów, fantazji, a także to, że dawne doświadczenia oraz ważne dla pacjenta związki mogą wpływać na te obecne. Szczególnie istotna dla procesu leczenia jest analiza zjawisk zachodzących w relacji psychoterapeutycznej.

Przeniesienie – jakie rozwija się w sytuacji analitycznej – polega na ponownym przeżywaniu doznań, pragnień, fantazji, uczuć i postaw, które pierwotnie wiązały się z innymi ważnymi osobami w życiu pacjenta, a następnie zostały przeniesione na psychoterapeutę. Przeniesienie jest nieświadomym odtworzeniem wzorca uczuć, z którego pacjent nie zdaje sobie sprawy.

Analiza przeniesienia umożliwia psychoterapeucie nazywanie tego, co czuje pacjent. Staje się źródłem rozumienia doświadczanych przeżyć. Prowadzi do zmiany i przekształcenia wzorców przeżywania zakłócających aktualne życie pacjenta.